Wykonane prace projektowe w ostatnim okresie.

Wykonałem projekty instalacji elektrycznych dla:
 • hali produkcyjnej LIMA-THERM w Limanowej-1993 rok
 • przebudowa sieci i stacji transformatorowej na terenie zakładu LIMA-THERM-1993 rok
 • budynki mieszkalne wielorodzinne w rejonie ul. Tuchowskiej dla CONVECTORA-1998 rok, w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej dla SALWATORA - 2002 rok (Kraków).
 • zabudowę szeregową inteligentną w Warszawie dla ARCHETONU-2001 rok
 • osiedle domków jednorodzinnych w Warszawie dla ARCHETONU-2001 rok
 • dokumentację powykonawczą instalacji automatyki budynku dla BIZNES CENTER w Katowicach 2002 rok
 • budynki hotelowe:jeden przy ul. Ruczaj-2000 rok , drugi przy ul. Strzelców- 2003 rok
 • około 300 szt. budynków jednorodzinnych różnej wielkości rozmieszczonych po całej Polsce
 • stacje transformatorowe i sieci kablowe np. przy ul. Tuchowskiej-1998 rok, Kuźnicy Kołłątajowskiej - 2002 rok, Szwai - 2004 rok, Wielkanocnej - 2003 rok w Krakowie
 • zabudowa mieszkaniowa przy ul. Bocianiej w Krakowie, budynki mieszkalne, stacje transformatorowe wolnostojące - 2008 rok
 • budynek administracyjno-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli-2008 rok
 • stacja transformatorowa oraz linie kablowe dla budynku PWST we Wrocławiu
 • stacja transformatorowa oraz parking dwupoziomowy dla Filharmonii Rzeszowskiej-2009 rok
 • przebudowa hali odlewni LIMA- THERM w Limanowej - 2010 rok
Kaprys Stacja szwai